27-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 4

Symbols and Other Interesting Facts

 

 

 

Name
Historians say Oregon was most likely named after one of two rivers. The Columbia River, which forms a coastline along the northern border, was at one time called the Oregon or Ouragan, which is French for hurricane. Others believe the name was derived from a mapmaker's error in the 1700s. The Wisconsin River was named the Ouisconsink and was picked up by travelers referring to the country west of the Great Lakes as Ourigan.

Historici hebben altijd beweerd dat de naam Oregon de naam was van een van de twee rivieren. De Columbia rivier, die langs de noordelijke grens stroomt, werd vroeger Oregon of Ouragan (het franse woord voor orkaan). Anderen beweren dat de naam het gevolg was van een fout, gemaakt door een kaartmaker in de jaren 1700. De Wisconsin rivier heette toen Ouiconsink en die naam werd gebruikt door de reizigers om het gebied aan te duiden ten westen van de meren , zijnde Ourigan

 

Symbols
Capital:
Salem, established in 1854
Hoofstad : Salem, gesticht in 1854

 Motto: In 1987 the Oregon Legislature voted in "She Flies With Her Own Wings" to replace Oregon's former motto, "The Union."

Motto: in 1987 hebben de verkozenen van Oregon beslist om “Zij vliegt op haar eigen vleugels” te nemen als motto in vervanging van het vorige motto “De eenheidsstaat”

State Flag: Navy blue field with gold shield on front and gold beaver on reverse. Below the shield, which is part of the state seal, is written "1859," the year of Oregon's admission to the union as the 33rd state.

Staatsvlag : Marine blauw veld met gouden schild op de voorkant, en een gouden afbeelding van een bever op de achterzijde. Onder het schild, dat een deel is van de officiële staatszegel, staat het getal 1859, het jaar dat de staat toetrad tot de verenigde staten, en dit als 33e staat.

 


Nickname: Beaver State

Bijnaam : Bever staat
State Animal: American Beaver
Dier van de staat is de Amerikaanse bever
 

Oregon Facts and Trivia

1.       Oregon's state flag pictures a beaver on its reverse side. It is the only state flag to carry two separate designs.
Op de vlag van Oregon staat een bever afgebeeld op de achterkant, het is daarmee de enige vlag die twee verschillende kanten heeft
 

2.       Oregon has more ghost towns than any other state.
In Oregon zijn er meer Ghosttown’s dan in de andere staten
 

3.       The Columbia River gorge is considered by many to be the best place in the world for windsurfing.
De monding van de Columbia River wordt omschreven als een uniek surfgebied (het beste van de wereld)
 

4.       Crater Lake is the deepest lake in the United States and is formed in the remains of an ancient volcano.
Het Crater Lake is het diepste meer in de VS en is gevormd door een oude vulkaan
 

5.       Oregon and New Jersey are the only states without self-serve gas stations.
Oregon en New Jersey zijn de enige staten zonder zelfbedienings tankstations.

 

6.       Eugene was the first city to have one-way streets.
Eugene was de eerste stad die een-richting straten invoerde
 

7.       Pilot Butte, a cinder cone volcano, exists within the city limits of Bend.
Pilot Butte, een kegelvormige vulkaan, ligt binnen de stadsgrenzen van Bend
 

8.       At 329 feet the Coast Douglas-Fir in Oregon is considered the tallest tree in the state.
Met zijn 110 m hoogte is de Douglas Spar de grootste boom in de staat Oregon
 

9.       At 8,000 feet deep Hells Canyon is the deepest river gorge in North America.
Met zijn 2.66 Km diepte, is de Hells Canyon de diepste riviermonding in de States. 

 

The hazelnut is Oregon's official state nut. Oregon is the only state that has an official state nut. The hazelnut is also known as the filbert.
De hazelnoot is de
officiële noot van Oregon, en Oregon is daarmee de enige staat die een officiële noot heft. De hazelnoot wordt soms ook Filbert genoemd.

resultaat van een google zoektocht

 

17:40 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.