28-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 5

State Tree: Douglas Fir

Boom van de staat : Douglas Spar

The Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii), named for David Douglas, a 19th century Scottish botanist, was designated state tree in 1939. Great strength, stiffness and moderate weight make it an invaluable timber product said to be stronger than concrete. Averaging up to 200' in height and six feet in diameter, heights of 325' and diameters of 15' also can be found.

De Douglas Spar werd genoemd naar David Douglas, een 19e eeuwse botanist, en werd verkozen als staats boom in 1939. De grote sterkte, de stijfheid en het gematigde gewicht maken tot het een onschatbaar houtproduct waarvan men zegt dat het sterker is dan beton. Gemiddeld meer dan 60m en bijna 2m in diameter, zijn er exemplaren van meer dan 110 m hoog en een doormeter van bijna 5 m gevonden.

 

State Nut: Hazelnut

De noot van de staat : Hazelnoot

Oregon grows 99 percent of the entire U.S. commercial crop. The Oregon hazelnut, unlike wild varieties, grows on single-trunked trees up to 30 or 40 feet tall. Adding a unique texture and flavor to recipes and products, they are preferred by chefs, bakers, confectioners, food manufacturers and homemakers worldwide.

 

In Oregon wordt 99% van de commerciele oogst geteeld van deze vrucht. De hazelnoot van Oregon , niet de wilde versie, groeit op een een – stam boom van 9 a 12 m hoog. Het brengt een unieke smaak en binding bij aan de gerechten, die door koks gewaardeert wordt en die door banketbakkers, voedselfabrikanten en thuisbakkers wereldwijd gebruikt worden.

 

State Bird:  Western Meadowlark

The Western Meadowlark (Sturnella neglecta) was chosen state bird in 1927 by Oregon's school children in a poll sponsored by the Oregon Audobon Society. Native throughout western North America, the bird has brown plumage with buff and black markings. Its underside is bright yellow with a black crescent on the breast; its outer tail feathers are mainly white and are easily visible when it flies. The Western Meadowlark is known for its distinctive and beautiful song.

 

Gekozen door schoolkinderen in 1927, de vogel heeft bruine pluimen, opvallende licht gele borst en zwarte markeringen. Hij is te herkennen aan een uitzonderlijke zang.

 

State Seashell

In 1848, a conchologist (shell expert) named Redfield named the Fusitriton oregonensis after the Oregon Territory. Commonly called the Oregon hairy triton, the shell is the only one that shares the name of a state, and is one of only three in the world named after a location. The shells are found from Alaska to California and wash up on the Oregon coast at high tide.

 

De staat Zeeschelp

In 1848, een conchologist (schelp deskundige) Redfield genoemd, benoemde de ‘oregonensis Fusitriton’ naar het Grondgebied van Oregon. Algemene  benaming : ‘Oregon harige triton’, deze schelp is de enige die de naam van een staat deelt, en is één van slechts drie in de wereld die naar een plaats wordt genoemd. De schelpen worden gevonden van Alaska tot Californië en spoelen aan op de kust van Oregon bij hoogtij.

 

Oregon Facts and Trivia

1.       Oregon's state birthday is on February 14, Valentine's Day.
De staat Oregon viert zijn verjaardag op 14 februari, da’s dus op valentijns dag.
 

2.   The "Oregon Pioneer" statue that tops the capitol building is a work by Ulric Ellerhusen. This heroic figure represents the spirit of Oregon's early settlers.
De Oregon Pionier, die boven op het capitol staat is een werk van Ulric Ellerhusen. Deze heroische figuur geeft een idée van de moed die de eerste inwijkelingen hadden.


 

3.   The state park system has 159 yurts located in 19 parks. Yurts are a circular domed tent suitable for camping.
In de staatsparken vind je 159 YURTS verspreid over 19 parken. YURTS zijn ronde overspannen tenten die gebruikt worden om te camperen.


 

 

4.   Navy blue and gold are Oregon's official state colors.
Marine blauw en goud zijn de officiële
kleuren van de staat
 

5.   The Chinook salmon is Oregon's official state fish.
De CHINOOK Zalm is de officiële
vis van de staat
 

6.   The Willamette River was discovered in 1792.
Men ontdekte de Willamette Rivier in 1792
 

7.   In 1858 the richest gold find in the Cascade Mountains was discovered in the Bohemia Mining District at Sharp's Creek near Cottage Grove.
In 1858 vond men de rijkste goudader in de Cascade bergketen, in het Bohemia Mining District at Sharp’s Creek dicht bij Cottage Grove
 

8.   Dorris Ranch in Springfield became the first commercial filbert orchard in the state.
Dorris Ranch in Springfield werd de eerste commerciele filbert boomgaard in de staat.
(ge weet wel, van die hazelnoten)


 

9.       In 1876 the University of Oregon opened in Eugene. Deady Hall was the first building on campus and still exists.
In 1876 werd de universiteit geopend in Eugene. Deady Hall was het eerste gebouw, en dat staat er nog steeds.

 

10.  In 1880 a sea cave was discovered near what is now known as Florence. Sea Lion Caves is known to be the largest sea cave in the world.
In 1880 werd een grot ontdekt langs de kustlijn in de buurt van wat nu bekend is als Florence. De zeeleeuwen grot is de grootste zeegrot gekend in de wereld.


 

 

18:51 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.