29-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 6

Nu we dachten dat we bijna alles wisten over Oregon, hier is nog een lading

veel leesplezier

 

Government
In 1843, according to historians, settlers in the Willamette Valley adopted a set of laws based on those of Iowa. Oregon became a territory in 1848 and Salem became the capital in 1854. Oregon joined the Union as the 33rd state on February 14, 1859.
In 1843, volgens historici, keurden de kolonisten in de Vallei Willamette een reeks wetten goed die op die van Iowa waren gebaseerd. Oregon werd een grondgebied in 1848 en Salem werd de hoofdstad in 1854, Oregon  werd lid  van de Unie als 33ste staat op 14 Februari, 1859.

 


The Supreme Court is the highest court in Oregon with seven justices elected to six-year terms. Oregon also has a court of appeals and district, county, justice and municipal courts.

 


Het Opperste gerechtshof is het hoogste hof in Oregon met zeven rechters dievoor een termijn van zes jaar worden verkozen. Oregon heeft ook een hof van beroep en er zijn ook districts - , regios - en gemeentelijke -  hoven


The head of the government is the governor, elected for a four-year term. Oregon is governed by a House of 60 representatives elected for two years and a Senate of 30 serving four years. These bodies convene in January of each odd-year. Legislative activities continue in the interim period through special committees.
Het regeringshoofd is de gouverneur, die voor een termijn van vier jaar wordt verkozen. Oregon wordt geregeerd door een Huis van 60 afgevaardigden die voor twee jaar en een Senaat van 30 senatoren die voor vier jaar worden verkozen. De kamer en senaat worden in Januari van elk oneven-jaar bijeen geroepen. De wetgevende activiteiten gaan tijdens de overgangsperiode verder door speciale commissies.

 

Oregon Facts and Trivia

1.       The nation's most photographed lighthouse is the Heceta Head Lighthouse located in Lane County.
De meest gefotografeerde vuurtoren is die van Heceta Head, niet ver van Lane County

 


 

2.       Darlingtonia Wayside is Oregon's only rare plant sanctuary.
Darlingtonia Wayside is in Oregon de enige plaats waar zeldzame planten gekweekt worden

 


 

3.       Oregon's second highest waterfall is Salt Creek Falls in the Cascade Mountain range. It drops 286 feet.
De tweede hoogste waterval is Salt creek Falls in het Cascade gebergte. Het water valt er 95 meter
 

 

4.       The H.J. Andrews Experimental Forest is one of the largest long-term ecological research sites in the United States.
Het H.J. Andrews Experimental Forest is een van de grootste gebieden in de VS waar er aan lange -termijn ecologisch onderzoek gedaan wordt.
 

5.       Eugene is rated by "Bicycling Magazine" as one of the top ten cycling communities in the United States.
Eugene wordt door het rijwiel magazine als één van de top tien fietsgemeenschappen geklasseerd
 

 

6.       There are nine lighthouses standing along the coastline. Five are still being used; the others are designated historic monuments.
Er staan negen vuurtorens langsheen de kustlijn, vijf ervan worden nog gebruikt, de andere zijn bestemd als historische monumenten
 

7.       Portland is considered an example of outstanding urban planning. The city is known as The City of Roses.
Portland wordt beschouwd als een klasvoorbeeld in urbanisme. De stad staat gekend als de ‘Rozenstad’

 

 

 

8.       High above the city of Portland the International Rose Test Garden features more than 500 varieties of roses cultivated continuously since 1917.
Hoog boven de stad Portland ligt er een proeftuin waar meer dan 500 soorten rozen gekweekt worden, en dat reeds sinds 1917
 

9.       At 11,239 feet Mount Hood stands as the tallest peak in Oregon. Mount Hood is a dormant volcano.
Met bijna 4000 m hoogte is Mount Hood de hoogste piek die zichtbaar is. Mount Hood is een slapende vulkaan

  

10.    Silver Falls State Park is the Oregon's largest state park. It features 10 waterfalls and contains a wide variety of forested hiking trails.
Het Silver Falls State Park is het grootste park van Oregon. Er zijn niet minder dan 10 watervallen en men kan er langs ontelbare wandelpaden doorheen het bos trekken.
 

 

15:27 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Oregon Mooie streek blijkbaar! Knappe foto's. 't Wordt tijd dat ik mijn knapzak eens bijeen pak en op stap ga!

Bloggroetjes,

Gepost door: pliske | 30-04-06

De commentaren zijn gesloten.