30-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - last part

Interesting Oregon Points
 
Oregon is 395 miles  wide (east to west at widest point); 295 miles in length (north to south at longest distance); has an area of 97,073 square miles; is and 11,235 feet high at its highest point, Mt. Hood. Its lowest point is sea level at the Pacific Coast.

Oregon is 395 mijlen(632 Km) breed (east-to-west op breedste punt); 295 mijlen (492 Km) in lengte (het noorden aan zuiden bij langste afstand); heeft een gebied van 97.073 vierkante mijlen; is en 11.235 voet (3750 m)hoog op zijn hoogste punt, Mt. Hood. Het laagste punt is zeeniveau bij de Stille Oceaan

Oregon has a geyser, named "Old Perpetua," located in at the north edge of Lakeview, in Lake county. The geyser blows water 60 feet into the air.

Oregon heeft ook een geyser, genaamd de “Old Perpetua”, hij ligt in de buurt van Lakeview, ik Lake County. De geyzer spuit het hete water 60 m in de lucht

Deepest Lake in the U.S.: Crater Lake, located in Klamath County. Depth of 1,932 feet.
Diepste meer in de Verenigde Staten, Crater Lake, ligt in Klamath County en is 655 m diep

 


Highest Waterfall is Multnomah Falls at 620 feet. It is located in Multnomah County

Hoogste waterval : is Multnomah Falls en ze is 207 m hoog, bevindt zich in Multnomah County..

 

Oregon Facts and Trivia

1.       Crater Lake is the deepest lake in the United States. It was formed more than 6,500 years ago. Its crystal-blue waters are world renowned. 

 

 


 

2.       Fort Clatsop National Memorial contains a replica of Lewis and Clark's 1805-1806 winter outpost. 

 


 

3.       The small village of Bickelton is filled with bluebird houses seen on the posts of every house. 
 

 

4.       The Columbia Gorge National Scenic Area is a spectacular river canyon cutting the only sea-level route through the Cascade Mountain Range. 


 

5.       The Oregon Legislature designated the Oregon Grape (Mahonia aquifolium) as the Oregon state flower by resolution in 1899. 

 


 

6.       Oregon's capitol building is located in Salem. Earlier capitals include the cities of Oregon City and Corvallis.
 

7.       The Columbia River forms most of the northern border between Oregon and Washington. The Snake River forms over half of the eastern boundary with Idaho. 

 

 

 

8.       A treaty between the United States and Spain established the current southern border between Oregon and California. The treaty was signed in 1819.
 

9.       The Oregon Trail is the longest of the overland routes used in the westward expansion of the United States. 

 


 

10.   The Tillamook Naval Air Museum is housed in the world's largest wooden clear-span building. 

 


 

11.   Haystack Rock off Cannon Beach is 235 feet high and is the third largest coastal monolith in the world. 

 


 

12.   The Tillamook Rock Lighthouse, built in 1880, is currently used as the site of the final resting place of up to 467,000 cremated individuals. 

 


 

Thanks to: Out West Newspaper, Convention & Visitors Association of Lane County Oregon, Roy Daw, Lana Rose, Ken Lambert, Peter LaPorte, Reid Sanford, David Blanchard

 

Hiermee sluiten we de reeks af, hopelijk heb je nu een betere kijk op Oregon.

 

 

19:45 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 6

Nu we dachten dat we bijna alles wisten over Oregon, hier is nog een lading

veel leesplezier

 

Government
In 1843, according to historians, settlers in the Willamette Valley adopted a set of laws based on those of Iowa. Oregon became a territory in 1848 and Salem became the capital in 1854. Oregon joined the Union as the 33rd state on February 14, 1859.
In 1843, volgens historici, keurden de kolonisten in de Vallei Willamette een reeks wetten goed die op die van Iowa waren gebaseerd. Oregon werd een grondgebied in 1848 en Salem werd de hoofdstad in 1854, Oregon  werd lid  van de Unie als 33ste staat op 14 Februari, 1859.

 


The Supreme Court is the highest court in Oregon with seven justices elected to six-year terms. Oregon also has a court of appeals and district, county, justice and municipal courts.

 


Het Opperste gerechtshof is het hoogste hof in Oregon met zeven rechters dievoor een termijn van zes jaar worden verkozen. Oregon heeft ook een hof van beroep en er zijn ook districts - , regios - en gemeentelijke -  hoven


The head of the government is the governor, elected for a four-year term. Oregon is governed by a House of 60 representatives elected for two years and a Senate of 30 serving four years. These bodies convene in January of each odd-year. Legislative activities continue in the interim period through special committees.
Het regeringshoofd is de gouverneur, die voor een termijn van vier jaar wordt verkozen. Oregon wordt geregeerd door een Huis van 60 afgevaardigden die voor twee jaar en een Senaat van 30 senatoren die voor vier jaar worden verkozen. De kamer en senaat worden in Januari van elk oneven-jaar bijeen geroepen. De wetgevende activiteiten gaan tijdens de overgangsperiode verder door speciale commissies.

 

Oregon Facts and Trivia

1.       The nation's most photographed lighthouse is the Heceta Head Lighthouse located in Lane County.
De meest gefotografeerde vuurtoren is die van Heceta Head, niet ver van Lane County

 


 

2.       Darlingtonia Wayside is Oregon's only rare plant sanctuary.
Darlingtonia Wayside is in Oregon de enige plaats waar zeldzame planten gekweekt worden

 


 

3.       Oregon's second highest waterfall is Salt Creek Falls in the Cascade Mountain range. It drops 286 feet.
De tweede hoogste waterval is Salt creek Falls in het Cascade gebergte. Het water valt er 95 meter
 

 

4.       The H.J. Andrews Experimental Forest is one of the largest long-term ecological research sites in the United States.
Het H.J. Andrews Experimental Forest is een van de grootste gebieden in de VS waar er aan lange -termijn ecologisch onderzoek gedaan wordt.
 

5.       Eugene is rated by "Bicycling Magazine" as one of the top ten cycling communities in the United States.
Eugene wordt door het rijwiel magazine als één van de top tien fietsgemeenschappen geklasseerd
 

 

6.       There are nine lighthouses standing along the coastline. Five are still being used; the others are designated historic monuments.
Er staan negen vuurtorens langsheen de kustlijn, vijf ervan worden nog gebruikt, de andere zijn bestemd als historische monumenten
 

7.       Portland is considered an example of outstanding urban planning. The city is known as The City of Roses.
Portland wordt beschouwd als een klasvoorbeeld in urbanisme. De stad staat gekend als de ‘Rozenstad’

 

 

 

8.       High above the city of Portland the International Rose Test Garden features more than 500 varieties of roses cultivated continuously since 1917.
Hoog boven de stad Portland ligt er een proeftuin waar meer dan 500 soorten rozen gekweekt worden, en dat reeds sinds 1917
 

9.       At 11,239 feet Mount Hood stands as the tallest peak in Oregon. Mount Hood is a dormant volcano.
Met bijna 4000 m hoogte is Mount Hood de hoogste piek die zichtbaar is. Mount Hood is een slapende vulkaan

  

10.    Silver Falls State Park is the Oregon's largest state park. It features 10 waterfalls and contains a wide variety of forested hiking trails.
Het Silver Falls State Park is het grootste park van Oregon. Er zijn niet minder dan 10 watervallen en men kan er langs ontelbare wandelpaden doorheen het bos trekken.
 

 

15:27 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-04-06

Hoe kom je op mijn blog terecht

Top 15 Sleutelwoorden
SleutelwoordAantal
fireobservers in texas 20062
popular sports in The United S2
schaal van richter wikipedia1
skyline in st. louis architect1
vliegtuigfabriek in seattle1
vliegtuigkerkhof arizona tucso1
wereldkaart portland1
plaatjes vliegtuigkerkhof usa1
bernard.ryckewaert1
boeiing seattle1
boeing 797 foto1
brandweerkazernes1
brandweeroefening gevaarlijke 1
columbia klinkers1
dallas wegenkaart1

Aan sommige van die zoekwoorden kan ik ook geen touw knopen !!!!!

prettig weekend verder nog aan iedereen

20:21 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De staat Oregon, Oregon state facts - part 5

State Tree: Douglas Fir

Boom van de staat : Douglas Spar

The Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii), named for David Douglas, a 19th century Scottish botanist, was designated state tree in 1939. Great strength, stiffness and moderate weight make it an invaluable timber product said to be stronger than concrete. Averaging up to 200' in height and six feet in diameter, heights of 325' and diameters of 15' also can be found.

De Douglas Spar werd genoemd naar David Douglas, een 19e eeuwse botanist, en werd verkozen als staats boom in 1939. De grote sterkte, de stijfheid en het gematigde gewicht maken tot het een onschatbaar houtproduct waarvan men zegt dat het sterker is dan beton. Gemiddeld meer dan 60m en bijna 2m in diameter, zijn er exemplaren van meer dan 110 m hoog en een doormeter van bijna 5 m gevonden.

 

State Nut: Hazelnut

De noot van de staat : Hazelnoot

Oregon grows 99 percent of the entire U.S. commercial crop. The Oregon hazelnut, unlike wild varieties, grows on single-trunked trees up to 30 or 40 feet tall. Adding a unique texture and flavor to recipes and products, they are preferred by chefs, bakers, confectioners, food manufacturers and homemakers worldwide.

 

In Oregon wordt 99% van de commerciele oogst geteeld van deze vrucht. De hazelnoot van Oregon , niet de wilde versie, groeit op een een – stam boom van 9 a 12 m hoog. Het brengt een unieke smaak en binding bij aan de gerechten, die door koks gewaardeert wordt en die door banketbakkers, voedselfabrikanten en thuisbakkers wereldwijd gebruikt worden.

 

State Bird:  Western Meadowlark

The Western Meadowlark (Sturnella neglecta) was chosen state bird in 1927 by Oregon's school children in a poll sponsored by the Oregon Audobon Society. Native throughout western North America, the bird has brown plumage with buff and black markings. Its underside is bright yellow with a black crescent on the breast; its outer tail feathers are mainly white and are easily visible when it flies. The Western Meadowlark is known for its distinctive and beautiful song.

 

Gekozen door schoolkinderen in 1927, de vogel heeft bruine pluimen, opvallende licht gele borst en zwarte markeringen. Hij is te herkennen aan een uitzonderlijke zang.

 

State Seashell

In 1848, a conchologist (shell expert) named Redfield named the Fusitriton oregonensis after the Oregon Territory. Commonly called the Oregon hairy triton, the shell is the only one that shares the name of a state, and is one of only three in the world named after a location. The shells are found from Alaska to California and wash up on the Oregon coast at high tide.

 

De staat Zeeschelp

In 1848, een conchologist (schelp deskundige) Redfield genoemd, benoemde de ‘oregonensis Fusitriton’ naar het Grondgebied van Oregon. Algemene  benaming : ‘Oregon harige triton’, deze schelp is de enige die de naam van een staat deelt, en is één van slechts drie in de wereld die naar een plaats wordt genoemd. De schelpen worden gevonden van Alaska tot Californië en spoelen aan op de kust van Oregon bij hoogtij.

 

Oregon Facts and Trivia

1.       Oregon's state birthday is on February 14, Valentine's Day.
De staat Oregon viert zijn verjaardag op 14 februari, da’s dus op valentijns dag.
 

2.   The "Oregon Pioneer" statue that tops the capitol building is a work by Ulric Ellerhusen. This heroic figure represents the spirit of Oregon's early settlers.
De Oregon Pionier, die boven op het capitol staat is een werk van Ulric Ellerhusen. Deze heroische figuur geeft een idée van de moed die de eerste inwijkelingen hadden.


 

3.   The state park system has 159 yurts located in 19 parks. Yurts are a circular domed tent suitable for camping.
In de staatsparken vind je 159 YURTS verspreid over 19 parken. YURTS zijn ronde overspannen tenten die gebruikt worden om te camperen.


 

 

4.   Navy blue and gold are Oregon's official state colors.
Marine blauw en goud zijn de officiële
kleuren van de staat
 

5.   The Chinook salmon is Oregon's official state fish.
De CHINOOK Zalm is de officiële
vis van de staat
 

6.   The Willamette River was discovered in 1792.
Men ontdekte de Willamette Rivier in 1792
 

7.   In 1858 the richest gold find in the Cascade Mountains was discovered in the Bohemia Mining District at Sharp's Creek near Cottage Grove.
In 1858 vond men de rijkste goudader in de Cascade bergketen, in het Bohemia Mining District at Sharp’s Creek dicht bij Cottage Grove
 

8.   Dorris Ranch in Springfield became the first commercial filbert orchard in the state.
Dorris Ranch in Springfield werd de eerste commerciele filbert boomgaard in de staat.
(ge weet wel, van die hazelnoten)


 

9.       In 1876 the University of Oregon opened in Eugene. Deady Hall was the first building on campus and still exists.
In 1876 werd de universiteit geopend in Eugene. Deady Hall was het eerste gebouw, en dat staat er nog steeds.

 

10.  In 1880 a sea cave was discovered near what is now known as Florence. Sea Lion Caves is known to be the largest sea cave in the world.
In 1880 werd een grot ontdekt langs de kustlijn in de buurt van wat nu bekend is als Florence. De zeeleeuwen grot is de grootste zeegrot gekend in de wereld.


 

 

18:51 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 4

Symbols and Other Interesting Facts

 

 

 

Name
Historians say Oregon was most likely named after one of two rivers. The Columbia River, which forms a coastline along the northern border, was at one time called the Oregon or Ouragan, which is French for hurricane. Others believe the name was derived from a mapmaker's error in the 1700s. The Wisconsin River was named the Ouisconsink and was picked up by travelers referring to the country west of the Great Lakes as Ourigan.

Historici hebben altijd beweerd dat de naam Oregon de naam was van een van de twee rivieren. De Columbia rivier, die langs de noordelijke grens stroomt, werd vroeger Oregon of Ouragan (het franse woord voor orkaan). Anderen beweren dat de naam het gevolg was van een fout, gemaakt door een kaartmaker in de jaren 1700. De Wisconsin rivier heette toen Ouiconsink en die naam werd gebruikt door de reizigers om het gebied aan te duiden ten westen van de meren , zijnde Ourigan

 

Symbols
Capital:
Salem, established in 1854
Hoofstad : Salem, gesticht in 1854

 Motto: In 1987 the Oregon Legislature voted in "She Flies With Her Own Wings" to replace Oregon's former motto, "The Union."

Motto: in 1987 hebben de verkozenen van Oregon beslist om “Zij vliegt op haar eigen vleugels” te nemen als motto in vervanging van het vorige motto “De eenheidsstaat”

State Flag: Navy blue field with gold shield on front and gold beaver on reverse. Below the shield, which is part of the state seal, is written "1859," the year of Oregon's admission to the union as the 33rd state.

Staatsvlag : Marine blauw veld met gouden schild op de voorkant, en een gouden afbeelding van een bever op de achterzijde. Onder het schild, dat een deel is van de officiële staatszegel, staat het getal 1859, het jaar dat de staat toetrad tot de verenigde staten, en dit als 33e staat.

 


Nickname: Beaver State

Bijnaam : Bever staat
State Animal: American Beaver
Dier van de staat is de Amerikaanse bever
 

Oregon Facts and Trivia

1.       Oregon's state flag pictures a beaver on its reverse side. It is the only state flag to carry two separate designs.
Op de vlag van Oregon staat een bever afgebeeld op de achterkant, het is daarmee de enige vlag die twee verschillende kanten heeft
 

2.       Oregon has more ghost towns than any other state.
In Oregon zijn er meer Ghosttown’s dan in de andere staten
 

3.       The Columbia River gorge is considered by many to be the best place in the world for windsurfing.
De monding van de Columbia River wordt omschreven als een uniek surfgebied (het beste van de wereld)
 

4.       Crater Lake is the deepest lake in the United States and is formed in the remains of an ancient volcano.
Het Crater Lake is het diepste meer in de VS en is gevormd door een oude vulkaan
 

5.       Oregon and New Jersey are the only states without self-serve gas stations.
Oregon en New Jersey zijn de enige staten zonder zelfbedienings tankstations.

 

6.       Eugene was the first city to have one-way streets.
Eugene was de eerste stad die een-richting straten invoerde
 

7.       Pilot Butte, a cinder cone volcano, exists within the city limits of Bend.
Pilot Butte, een kegelvormige vulkaan, ligt binnen de stadsgrenzen van Bend
 

8.       At 329 feet the Coast Douglas-Fir in Oregon is considered the tallest tree in the state.
Met zijn 110 m hoogte is de Douglas Spar de grootste boom in de staat Oregon
 

9.       At 8,000 feet deep Hells Canyon is the deepest river gorge in North America.
Met zijn 2.66 Km diepte, is de Hells Canyon de diepste riviermonding in de States. 

 

The hazelnut is Oregon's official state nut. Oregon is the only state that has an official state nut. The hazelnut is also known as the filbert.
De hazelnoot is de
officiële noot van Oregon, en Oregon is daarmee de enige staat die een officiële noot heft. De hazelnoot wordt soms ook Filbert genoemd.

resultaat van een google zoektocht

 

17:40 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 3

 

 

Moderne industriele ontwikkelingen in de jaren 70 zorgden ervoor dat de Portland Omgeving gekend werd als het Silicone Bos. Bekende firma’s zoals Tektronic en Intel zorgden voor een opleving maar begin 2000 gingen velen overkop, met opnieuw werkloosheid tot gevolg. Een ander gekende wereldfirma ‘Nike’ heeft in Beaverton zijn wereldhoofdkwartier.

 

 

 

High technology industries and services have been a major employer since the 1970s. Tektronix was the largest private employer in Oregon until the late 1980s. Intel's creation and expansion of several plants in eastern Washington County continued the growth that Tektronix had started. The spinoffs and startups that were produced by these two companies led to the establishment of the Portland metropolitan area as the Silicon Forest. The recession and dot-com bust of 2001 in the Silicon Valley has led to similar results in the Silicon Forest; many high technology employers have either reduced the number of their employees or gone out of business. OSDL made news in 2004 when they hired Linus Torvalds, developer of the Linux kernel. Oregon also is the home of non-technology-based companies such as shoemaker Nike, whose world headquarters is located in Beaverton.

 

 

Oregon had one of the largest salmon-fishing industries in the world, although ocean fisheries have reduced the river fisheries in recent years. Tourism is also strong in the state; Oregon's evergreen mountain forests, waterfalls, pristine lakes (including Crater Lake National Park), and scenic beaches draw visitors year round. The Oregon Shakespeare Festival, held in Ashland, is a tourist draw near its Californian border which complements the area's scenic beauty and opportunity for outdoor activities.

 

Oregon heeft ook een van de grootste zalm- industrieën ter wereld, maar de concurrentie van de zee visserijen is ook daar doorgebroken. En dan is er nog toerisme, de altijd groene heuvels, watervallen, schitterende meren en de adembenemende stranden, trekken jaarlijks vele toeristen. Het Oregon Shakespaere Festival is ook een voltreffer die bezoekers van over

de Californische grens aantrekt die komen genieten van de mogelijkheden in Oregon. Oregon is ook de thuisbasis van menig kleinschalige brouwerij.

 

Oregon is home to a number of smaller breweries

 

18:53 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voor de mannen uit Texas

 

er zullen verhalen blijven verschijnen op hun blog

http://fireobservers-in-texas2006.skynetblogs.be/

18:47 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-04-06

De staat Oregon, Oregon state facts - part 2

 

In the 1880s, railroads enabled marketing of the state's lumber and wheat as well as the more rapid growth of its cities.

Industrial expansion began in earnest following the construction of the Bonneville Dam in 1943 on the Columbia River. The power, food, and lumber provided by Oregon have helped fuel the development of the west, and the periodic fluctuations in the nation's building industry have hurt the state's economy on multiple occasions.

 

In de jaren ’80 (1880) zorgde het aanleggen van spoorwegen ervoor dat de volledige staat kon openbloeien en als economisch knooppunt voor de handel in graan en hout op de kaart kwam te staan. Dit was ook de periode dat de meeste steden begonnen te groeien. Het duurde tot de jaren 40, dat met het plaatsen van een dam op de Columbia rivier, de staat zijn bijdrage deed bij de ontwikkeling van het westen. Schommelingen in de ontwikkelingen van die andere gebieden had natuurlijk ook zijn weerslag in de staat Oregon, die als leverancier van bouwmaterialen daar erg gevoelig voor was.

 

Willamette Valley is very fertile and, coupled with Oregon's famous rain, gives the state a wealth of agricultural products, including cattle, dairy products, potatoes, peppermint, and apples and other fruits. Oregon is also one of four major world hazelnut growing regions, and produces 95% of the domestic hazelnuts in the United States. While the history of the wine production in Oregon can be traced to before Prohibition, it became a significant industry beginning in the 1970s and Oregon is home to at least four wine appellations. Due to regional similarities of climate and soil, the grapes planted in Oregon are often the same varieties found in the French region of Alsace.

 

Vruchtbare valleien, gekoppeld aan de enorme bossen, zorgen ervoor dat Oregon een gevarieerd aanbod heeft van agrarische producten : vee, melkprodukten, aardappelen, pepermunt, appels en ander fruit. Oregon is ook bij de 4 grote wereldleveranciers van hazelnoten. Ondanks de drooglegging in de jaren 30 is sinds 1970 de wijnbouw in Oregon ook erg hoogstaand en bestaan er 4 wijn appelations. Wegens hetzelfde klimaat en grondlaag als in Frankrijk, gebruikt men vaak dezelfde druivensoorten als in de Alsac regio.

De enorme wouden in Oregon zorgen er ook voor dat de houtproductie bij de belangrijkste van de Verenigde staten behoord. Enkele bosbranden en beheersproblemen in het recente verleden hebben deze productie aangetast, maar toch produceert Oregon enorme hoeveelheden afgewerkt hout en dergelijke. Deze wisseling in vraag en productie hebben wel tot gevolg dat in het platteland van Oregon toch regelmatig een enorm hoge werkloosheid voorkomt.

Vast forests have historically made Oregon one of the nation's major timber production and logging states, but forest fires (such as the Tillamook Burn), over-harvesting, and lawsuits over the proper management of the extensive federal forest holdings have reduced the amount of timber produced. According to the Oregon Forest Resources Institute, timber harvested from federal lands dropped some 96% from 1989 from 4,333 million to 173 million board feet (10,000,000 to 408,000 m³) in 2001. Even the shift in recent years towards finished goods such as paper and building materials has not slowed the decline of the timber industry. Examples include Weyerhaeuser's acquisition of Willamette Industries in January, 2002, the announcement by Louisiana Pacific in September, 2003 that they will relocate their corporate headquarters from Portland to Nashville, and the experiences of small lumber towns like Gilchrist. Despite these changes, Oregon still leads the United States in softwood lumber production; in 2001, according to the Oregon Forest Resources Institute, 6,056 million board feet (14,000,000 m³) was produced in Oregon, against 4,5257 mbf. in Washington, 2,731 in California, 2,413 in Georgia, and 2,327 in Mississippi. The effect of the forest industry crunch is still massive unemployment in rural Oregon and is a bone of contention between rural and urban Oregon.

 

 

 

20:12 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-04-06

De staat Oregon, Oregon State facts - part 1

 

Oregon is een van de Staten van de Verenigde Staten. De standaardafkorting voor de "Beaver State", zoals de bijnaam luidt, is OR. De hoofdstad is Salem.

De huidige staat Oregon maakte oorspronkelijk deel uit van een veel groter gebied onder gedeeld Brits-Amerikaans bestuur, het Oregon Country. Vanaf 1846 werd de regio opgesplitst aan de 49e breedtegraad, waarna het Amerikaanse Oregonterritorium ontstond. Op 14 februari 1859 werd Oregon formeel, als 33ste, een staat van de Verenigde Staten.

Oregon is a state in the Pacific Northwest region of the United States bordering the Pacific Ocean, California, Washington, Idaho, and Nevada. Its northern border lies along the Columbia River and the east along the Snake River. Two north-south mountain ranges—the Pacific Coast Range and the Cascade Mountain Range—form the two boundaries of the Willamette Valley, one of the most fertile and agriculturally productive regions in the world.

Oregon has one of the most diverse landscapes of the fifty states. It is well known for its tall, dense forests and its accessible, scenic Pacific coastline. Less well known are the semiarid scrublands, prairies, and deserts that cover approximately half the state in eastern and north-central Oregon. It is one of the few places in the Northern Hemisphere where lift-serviced alpine skiing is available year round.

The state's name is properly pronounced ôr'ĭ-gŏn'. The pronunciation ôr'ĭ-gən is also common, but considered incorrect by residents, who have been known to sport T-shirts and bumper stickers spelling the name "Orygun" in order to educate visitors.

Oregon's population in 2000 was 3,421,399, a 20.4% increase over 1990. The Census Bureau estimated Oregon's population to have reached 3,594,586 by 2004.

 

The Pacific Northwest was the focus of a contest between the United States and Great Britain, which began at the end of the eighteenth century. Exploration by Lewis and Clark (1805-1806) and Britain's David Thompson (1811) publicized the abundance of fur in the area. In 1811, New York financier John Jacob Astor established Fort Astoria at the mouth of the Columbia River as the anchor for a chain of Pacific Fur Company trading posts along the river. The War of 1812 caused the British to gain control of the posts as well as Fort Astoria.

Het pacific noordwesten was lang de inzet van een wedstrijd tussen de Engelsen en de Verenigde staten op het einde van de 18e eeuw. Na de ontdekkingsreizen van Lewis & Clark in 1805 – 1806 en van de Engelsman David Thompson in 1811 werden verhalen gepubliceerd over de overvloed aan pels in de streek. Een rijke financier uit New York zorgde ervoor dat aan de monding van de Columbia Rivier een fort gebouwd werd dat dienst deed als handelscentrum voor de pelsjagers.

In de jaren 1820 en 1830 kwamen velen naar dit nieuwe land en de eerste voorlopige regering werd gevormd om alles wat vlot te laten verlopen. Het samenleven met de indiaanse stammen verliep ook niet erg vlot en er waren regelmatig opstootjes tussen de originele bewoners en de inwijkelingen. Ingevoerde ziektes, zoals de mazelen zorgden voor een echte plaag onder de indiaanse bevolking.  Na het oprichten van de Oregon Trail, een aangeduide weg die vanaf Missouri liep tot in Oregon, kwam een nieuwe stroom van inwijkelingen die hun geluk kwamen zoeken in dit nieuwe land. In 1859 werd Oregon dus de 33e Amerikaanse staat.

 

 

 

The Oregon Trail infused the region with new settlers, starting in 184243, after the United States agreed to jointly settle the Oregon Country with the United Kingdom. The border was resolved in 1846 by the Oregon Treaty after a period where it seemed that the United States and the United Kingdom would go to war for a third time in 75 years. Cooler heads prevailed, and the Oregon boundary dispute between the United States and British North America was set at the 49th parallel. The Oregon Territory was officially organized in 1848.

Settlement increased due to the Donation Land Claim Act of 1850, in conjunction with the forced relocation of the native population to Indian Reservations in Oregon. The state was admitted to the Union on February 14, 1859.

 

 

17:42 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-04-06

Alles over/all about - Highways and Byways

 

 

 

 

Een Interstate Highway is een autosnelweg in de Verenigde Staten die deel uitmaakt van het Interstate Highway System. Dit netwerk van staatsgrensoverschrijdende langeafstands autosnelwegen heet officieel het Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways. Over het algemeen zijn Interstate Highways wegen zonder gelijkvloerse kruisingen, die hogere snelheden toelaten. Interstate Highways worden door de Federale regering gefinancierd, maar worden door de betreffende individuele staten beheerd en onderhouden. Het Interstate Highway System werd gesticht toen het Amerikaanse Congres de Federal-Aid Highway Act of 1956 aannam. De wet werd gesteund door de Amerikaanse automobiel-industrie en door President Dwight D. Eisenhower, nadat hij in de Tweede Wereldoorlog de Duitse Autobahnen gezien had.

The Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways, commonly called the Interstate Highway System, is a network of highways in the United States. The Interstate Highway System is a separate system within the larger National Highway System. With few exceptions, Interstate highways are controlled-access freeways that allow for safe high-speed driving.

Interstate highways are assigned a special level of federal funding, but they are owned, designed, built and maintained by the state in which they are located. The interstate system was authorized by the Federal-Aid Highway Act of 1956, popularly known as the National Interstate and Defense Highways Act of 1956. It was lobbied for by major U.S. automobile manufacturers and championed by President Dwight D. Eisenhower, and was influenced by both his experiences as a young soldier crossing the country in 1919 following the route of the Lincoln Highway, and by his appreciation of the German autobahn network.

 

Aanduiding :

 

Voor de lokale wegen wordt dan nog een eigen nummering gebruikt die door elke staat op eigen borden wordt weergegeven

                       

 

Elke staat mag zelf voorstellen doen over het uitzicht van deze borden.

 

En dan zijn er natuurlijk ook de speciale routes :
                                          
 
het absolute hoogtepunt van de mooiste route is samengebracht als American Byway.

18:36 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-06

En hoe zit het met onze bezoekers

 LandenAantal
 Belgium603
 Europe30
 United States29
 The Netherlands14
 New Zealand2
 Portugal1
 Sudan1
 Yemen1
 France1
 Greece1
 Jordan1
 Switzerland1
 Chile1
 China1
 Germany1

 

Allemaal bedankt voor het bezoek

Thanks for the visit

22:48 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verder aftellen

Op veertig dagen staat de teller vandaag. Wat we zoal het eerste weekend gaan doen hebben we hier al uitvoerig belicht. Na dit drukke eerste weekend vertrekken we dan naar Portland waar we de volgende dag een afspraak hebben bij de brandweerdienst van Tualatin Valley.

Onze reisroute :

 

Afstand:  402,9 kilometers (5 hours, 25 minutes)

Time

Km

Instruction

8:00

0,0

Vertrekken in  Seattle

 

 

8:54

84,6

Aankomst te  Olympia,

 

 

 

 

Bezoek State Capitol (1 uurtje)

 

 

 

 

Lunch in Longview

 

 

13:41

292,5

Aankomst bij  Mount St. Helens 8365 ft,

 

 

 

 

Bezoek visitors centre Mt St Helens

 

 

17:16

389,6

Entering Oregon

 

 

17:25

402,9

Aankomst te  Portland

 

 

 


Een leuke trip die ons de kans zal geven om te genieten van het landschap.

20:27 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-06

Drukke tijden voor de VZW Fireobservers

Terwijl momenteel er een ploeg rondtrekt in Texes, en we op deze blog dagelijks aftellen naar ons vertrek in Juni, komt vanavond, in de brandweerkazerne van Merelbeke de groep samen die in september naar Oakland, California zal vertrekken.

 

van 10 tot 25 september gaat het richting Californie.

Oakland ligt aan de overkant van San Francisco

 

 

Tijdens de eerste info vergadering geven we de deelnemers aan de hand van enkele dvd's een voorproefje van wat hun te wachten staat, leggen we de doelstellingen van de Vzw nogmaals uit, en brengen hun op de hoogte van hoe het er aan toe gaat bij onze gastheren, de maaltijden, gebruik geld , afspraken, enz ...... We roepen dan iedereen nog eens samen enkele weken voor het vertrek en dan is iedereen klaar om er weer tegenaan te gaan.

 

 

is een van de deelnemers en zal verslag uitbrengen op zijn blog, klik maar op zijn naam.

 

 

17:47 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-06

Bekenden uit Seattle - closing arguments

A person who lives in or comes from Seattle, Washington, USA is called a Seattleite.

SEATTLEITE : inwoner van Seattle, had het woord nog nooit gehoord.

enkele gevonden in de lijst die bij ons toch een belletje doen rinkelen :

 • Bruce en Brandon Lee, je weet wel, de Kung Fu helden
  Beiden brachten toch een deel van hun leven door in Seattle
 • Gail Deavers, 3 X olympisch kampioen 100 m en 100 m horden
 • Quincy Jones, muzikant en producer, o.a. Thriller van M Jackson
 • Kurt Kobain, overleden lid van de Seattle Grudge band Nirvana
 • Ray Charles, nog zo'm bekende blinde muzikant
 • Ook Pearl Jam kwam uit Seattle

en dan vergeten we nog de fictieve gebeurtenissen met de film Sleaples in Seattle, met Tom Hanks en Meg Ryan in de hoofdrol

volledige lijst op Wikepedia : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Seattleites

 

Dit besluit zo een beetje het hoofdstuk Seattle, vanaf de volgende keer gaan we afzakken richting Portland. Er zijn tenslotten nog 42 dagen af te tellen voor het vertrek van onze reis.

 

Onder de teller staat sinds een paar dagen een Guestmap, een wereldkaart waar iedere bezoeker zijn plaats op de wereldbol kan nalaten, leuk projectje, dus allen vriendelijk uitgenodigt om jezelf te pinnen.

Under my counter on top of this page there is now a Guestmap, I invite you to put yourself on this worldmap, just to get an idea of the visitors we attract.

20:33 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Proficiat aan de jarige PePe Lucien

Ja, je moet het maar doen, je zestigste verjaardag vieren zo ver van huis.

Hij zal er in elk geval van genieten denk ik.

Hip hip hoera voor Lucien en zijn zestigste verjaardag.

Meteen ook de afsluiting van een eervolle brandweercarriere, zoals dat gaat bij de vrijwilligers.

 

17:55 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-06

Bekenden uit Seattle - deel 2

William (Bill) Henry Gates III (28 oktober 1955) is een Amerikaans ondernemer. Gates is vooral bekend als boegbeeld en medeoprichter van de firma Microsoft.

Bill Gates is geboren in Seattle, als zoon van een advocaat en een onderwijzeres. Hij heeft twee zusters. Gates werd door zijn ouders naar de Lakeside Prep School in Seattle gestuurd. Daar zag hij in 1968 een terminal die was verbonden met een computer bij General Electric. Gates en Paul Allen, zijn vriend en latere zakenpartner, waren niet bij de terminal weg te slaan. Het tweetal werd zelfs hacker: ze braken in in het systeem dat de hoeveelheid verbruikte computertijd bijhield. Een lokaal computerbedrijf, dat inmiddels de computertijd op de terminal sponsorde, besloot hen daarom maar in dienst te nemen om bugs te vinden, in ruil voor een onbeperkte hoeveelheid computertijd.

In de herfst van 1973 ging Gates studeren aan Harvard University. Hij stopte daarmee toen Paul Allen hem wees op de Altair 8800, een zelfbouwcomputer. Gates realiseerde zich dat voor een computer software nodig zou zijn. Hij belde MITS, de producent van de Altair, op en blufte dat hij samen met Paul Allen een programma had geschreven - BASIC - dat op de Altair kon worden gebruikt. Dat wilde het bedrijf graag zien. Gates werkte koortsachtig aan het programma, en Allen kon het tenslotte aan MITS laten zien. Op 22 juli 1975 sloot MITS een overeenkomst met Gates en Allen om de rechten van BASIC te kopen. Dit was de geboorte van Microsoft, het bedrijf dat Gates en Allen beide multimiljardair zou maken.

In 1994 trouwde hij met Melinda French. Het echtpaar heeft drie kinderen; Jennifer Katharine Gates (26 april 1996), Rory John Gates (23 mei 1999) en Phoebe Adele Gates (14 september 2002).

 

Born on Oct. 28, 1955, Gates grew up in Seattle with his two sisters. Their father, William H. Gates II, is a Seattle attorney. Their late mother, Mary Gates, was a schoolteacher, University of Washington regent, and chairwoman of United Way International.

Gates attended public elementary school and the private Lakeside School. There, he discovered his interest in software and began programming computers at age 13.

In 1973, Gates entered Harvard University as a freshman, where he lived down the hall from Steve Ballmer, now Microsoft's chief executive officer. While at Harvard, Gates developed a version of the programming language BASIC for the first microcomputer - the MITS Altair.

In his junior year, Gates left Harvard to devote his energies to Microsoft, a company he had begun in 1975 with his childhood friend Paul Allen. Guided by a belief that the computer would be a valuable tool on every office desktop and in every home, they began developing software for personal computers. Gates' foresight and his vision for personal computing have been central to the success of Microsoft and the software industry.

Under Gates' leadership, Microsoft's mission has been to continually advance and improve software technology, and to make it easier, more cost-effective and more enjoyable for people to use computers. The company is committed to a long-term view, reflected in its investment of approximately $6.2 billion on research and development in the 2005 fiscal year.

bron / source : http://www.microsoft.com/billgates/bio.asp

 

Verder is hij als een ven de rijkste mensen ook een van de vrijgevigste mensen ter wereld. Daarom werd een foundation opgericht :

Bill and Melinda Gates believe every life has equal value. In 2000, they created the Bill & Melinda Gates Foundation to help reduce inequities in four primary areas. Via Global Health, Global education, Pacific Northwest program en Global Libraries probeert hij zijn rijkdom uit te delen.

 
Nog leuke info te vinden over Bill op : http://www.templetons.com/brad/billg.html

 

18:20 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Heet van de Naald

Fire observers in de krant vandaag
 
 
 
 

 

for more :

http://fireobservers-in-texas2006.skynetblogs.be/

 

14:22 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-06

Bekenden uit Seattle

Ik wil deze week enkele bekende mensen uit Seattle en de omgeving voorstellen.

 

Als eerste zou ik willen beginnen met Jimi Hendrix

 

http://www.jimi-hendrix.com/ voor de officiele website

 

Hendrix werd geboren in Seattle (Washington VS) en was van gemengde afkomst. Afro-Amerikaans, Cherokee, Iers.

Jimi groeide op in de achterbuurten van Seattle. Al jong was hij geïnteresseerd in muziek. Op zijn elfde jaar bezat hij zijn eerste akoestische gitaar. Op zijn twaalfde verving hij die door een elektrische gitaar. Vanaf zijn dertiende speelde hij in bandjes. Zonder zijn schoolopleiding te voltooien nam hij in 1961 dienst bij de luchtlandingsdivisie, die in het zuiden van de Verenigde Staten was gelegerd. Na veertien maanden dienst werd hij uit het leger ontslagen vanwege een gebroken enkel na een parachutesprong

 

Na wat rondzwerven in de States vondt hij uiteindelijk naam bekendheid in Londen. Maar misschien wel zijn beroemdste optreden was op het Woodstock-festival in 1969, waar hij onder andere een controversiële versie van het Amerikaanse volkslied ten gehore bracht.

 

Hij stierf in een hotel te Londen op 18 september 1970, doordat hij stikte in zijn eigen braaksel, nadat hij als gevolg van een overdosis slaappillen in een coma was geraakt. Hierbij zou een rol hebben gespeeld dat Britse slaappillen die hij in had genomen sterker waren dan de Amerikaanse slaappillen, waaraan hij gewend was. Hendrix werd 27 jaar oud.

 

Jimi werd begraven in het Greenwood Cemitary, niet ver van de luchthaven van Seattle. Als we tijd hebben gaan we zeker eens een kijkje nemen.

 

Meer info op : http://www.jimihendrixmemorial.com/visit.html

 

 

18:54 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-06

Artikel op amerikaanse website

 

http://www.1strespondernews.com/webpages/news/DisplayNews...

 

Belgian Fireobservers have another successful visit in USA

By PAUL VANLOOK

18:34 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-04-06

Seatac - Seattle Tacoma Airport

Dat is onze 2e landingplaats op 2 juni. Na een tussenlanding in New York, op JFK Airport worden rond 9 uur 's avonds op SEATAC Airport verwacht.

We zullen dan enkele van de 29,289,026 passagiers zijn die jaarlijks gebruik maken van deze facaliteit.

 

 

 

Hopelijk hoeven zij niet in actie te komen voor ons

 

 

en doen ze hier wel hun werk

 

 

en prettig paasweekend verder nog, en kijk eens onder de teller, daar staat een nieuw speeltje

18:11 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-04-06

Seattle Fire Department

Zoals reeds eerder vermeld wordt er momenteel gewerkt aan een bezoek aan de brandweerdienst.

Enkele gegevens :

 

http://www.seattle.gov/fire/deptInfo/deptProfile.htm


The Seattle Fire Department provides fire suppression and emergency medical services to a culturally diverse and vibrant population of Seattle.

Since organized in 1894, the Fire Department has evolved from an organization focused only on fire fighting, to one that includes other critical services such as building inspections, fire code enforcement, tactical rescues and public education. 

 

Seattle Facts

U.S. Census Bureau (2000)

Population

563,400  (1.5 million during the day)

Population Density

6,039 per square mile

Land Area

83.9 square miles

Waterfront

193 miles  (53 miles of  tidal waters)

National Ranking

22  (cities of 100,000 or more)

 

Personnel Profile     ( 2006 )

 

Uniformed Personnel

1,030

 

On-Duty Strength

204

 

Department Chiefs

36

 

Emergency Medical Team (EMT) Certified

1,030

 

Paramedics

81

Non-Uniformed (Civilian) Personnel

79


 

 


Apparatus Profile   ( 2006 )

Fire Stations  ( includes Medic One HQ at Harborview)

34

Apparatus

 

 

Engines

33

 

Ladder Trucks

11

 

Aid Units (Basic Life Support)

4

 

Medic Units (Advanced Life Support)

7

 

Air Trucks

2

 

Fire Boats

2

 

Hose Wagons

2

 

 

 

 

Source : http://www.seattle.gov/fire/

16:32 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

 Paasweekend

 

Met dank aan Viviane

09:39 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-04-06

Superbowl : the ultimate game

Dit jaar waren de Seattle Seahawks één van de deelnemers aan de Superbowl

Ik heb even enkele fact and figures bijeengezocht over dit evenement :

SUPER BOWL XL FACTS AND FIGURES

Deelnemers / PARTICIPANTS

Kampioenen van twee competies die doorheen de states gespeeld worden

Champions of the American Football Conference (AFC) and the National Football Conference (NFC) of the National Football League

In 2006 waren dat dus de PITSBURG STEELERS tegen de SEATTLE SEAHAWKS

 

SITE : Ford Field, Detroit, Michigan

Max aantal bezoekers / CAPACITY 67,500

Datum / DATE February 5, 2006

TELEVISION AND RADIO FACTS

Wordt uitgezonden over heel de wereld

Super Bowl XL will be carried nationally by ABC on more than 200 television stations

throughout the United States, plus Bermuda and Guam.

For the nineteenth consecutive season and the thirty-third time overall, CBS Radio/Westwood One will carry the game on more than 500 radio stations within the United States. Armed Forces Radio will provide the broadcast to 180 foreign countries and ships at sea. The NFL Futbol Americano en Westwood One Radio will broadcast in Spanish to more than 30 radio stations in the U.S., reaching more than 500,000 Spanish-speaking NFL fans.

The game will be distributed internationally by the NFL and NFL International to more than 230 countries. Among the countries originating live broadcasts from Ford Field in their native languages are China, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, Spain, United Kingdom, and Venezuela.

Verdiensten voor de spelers / PLAYER SHARES

$73,000 to each member of the winning team; voor de spelers van het winnende team

$38,000 to each member of the losing team, voor de spelers van het verliezende team

(more than $6 million total for the personnel of the two competing clubs).

Previous shares w e r e :

Super Bowls I-XI, $15,000/$7,500;

Super Bowls XI I -XVI , $18,000/$9,000;

Super Bowls XVII-XXVII, $36,000/$18,000;

Super Bowl XXVI I I, $38,000/ $23,500;

Su pe r Bowl X XI X , $42,000/$26,000 ;

Su pe r Bowl X X X , $42,000/$27,000 ;

Super Bowls XXXI-XXXII, $48,000/$29,000;

Super Bowl XXXI I I , $53,000/$32,500;

Super Bowl XXXI V, $58,000/$33,000;

Supe r Bowl XXX V, $ 58 , 00 0 /$ 34 , 50 0;

Super Bowl XXXVI , $63,000/$34,500;

Super Bowl XXXVI I , $63,000/$35,000;

Super Bowls XXXVIII-XXXIX, $68,000/$36,500.

PLAYER UNIFORMS

The AFC champion will be the home team, will use the South bench, and will have the choice of wearing its colored or white jersey.

The NFC champion will be the visiting team and will use the North bench.

 

SUDDEN DEATH

Indien het spel eindigt op een gelijkspel na de reglementaire speeltijd wordt er verder gespeeld volgens de regels van de ‘sudden death’.

If the game is tied at the end of the regulation 60 minutes, it will continue in sudden-death overtime. The team scoring first (by safety, field goal, or touchdown) will win.

At the end of regulation, the referee immediately will toss a coin at the center of the field, in accordance with rules pertaining to the usual pregame toss. The captain of the visiting team will call the toss. Following a three (3) minute intermission, play will continue by fifteen (15) minute periods with a two (2) minute intermission between each overtime period. There will be no halftime intermission. Teams will change goals between each period. The rules for game timing and team timeouts shall be the same as in the regular game, including the last two (2) minutes of the second and fourth quarters.

 

TROPHY

Het winnende team krijgt de zilveren trofee die jaarlijks vervaardigd wordt. Hij wordt genoemd naar ‘Vince Lombardi. De trofee heeft de vorm van een reglementaire voetball gemonteerd in de stamppositie ondersteund door drie benen. Ongeveer 63 cm hoog, weegt bijne drie kilo en heeft een waarde van meer dan 22.000€

 

 

 

The winning team receives permanent possession of the Vince Lombardi Trophy, a sterling silver trophy created by Tiffany & Company and presented annually to the winner of the Super Bowl. The trophy was named for the late Vince Lombardi before Super Bowl V. The trophy is a regulation-size silver football mounted in a kicking position on a pyramidlike stand of three concave sides. The trophy stands 20.75 inches tall, weighs 107.3 ounces, and is valued in excess of $25,000.

 

ATTENDANCE HISTORY

Tot voor deze wedstrijd kwamen al meer dan 30.000.000 fans kijken naar deze wedstrijden.

To date, 30,630,150 have attended Super Bowl games.

 

De grootste menigte op een voetbalveld waren er 103.985 , tijdens Super Bowl 24 in de Rose Bowl in Pasadena Californie.

The largest crowd was 103,985 at Super Bowl XIV, which was played at the Rose

Bowl in Pasadena, California.

 

 

By the way, de wedstrijd werd gewonnen door de PITSBURG STEELERS

 

Superbowl appearances

8 - Dallas Cowboys (won 5, lost 3)
6 - Denver Broncos (won 2, lost 4)
5 - San Francisco 49ers (won 5)
5 - Pittsburgh Steelers (won 4, lost 1)
5 - Oakland Raiders (won 3, lost 2; one win as Los Angeles Raiders)
5 - Washington Redskins (won 3, lost 2)
5 - New England Patriots (won 3, lost 2)
5 - Miami Dolphins (won 2, lost 3)
4 - Green Bay Packers (won 3, lost 1)
4 - Buffalo Bills (lost 4)
4 - Minnesota Vikings (lost 4)
3 - New York Giants (won 2, lost 1)
3 - St. Louis Rams (won 1, lost 2; one loss as Los Angeles Rams)
2 - Baltimore Colts (won 1, lost 1; franchise now Indianapolis Colts)
2 - Kansas City Chiefs (won 1, lost 1)
2 - Cincinnati Bengals (lost 2)
2 - Philadelphia Eagles (lost 2)
1 - Baltimore Ravens (won 1)
1 - Chicago Bears (won 1)
1 - New York Jets (won 1)
1 - Tampa Bay Buccaneers (won 1)
1 - Atlanta Falcons (lost 1)
1 - Carolina Panthers (lost 1)
1 - San Diego Chargers (lost 1)
1 - Tennessee Titans (lost 1)

 

 

19:21 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vandaag in de krant in Corpus christi

European firefighters observe local crews and ride along on emergencies

By mike baird Caller Times
April 14, 2006

Unlike Corpus Christi's neighborhood fire stations, firefighters in Antwerp have just one megastation. It houses about 150 firefighters with more than 70 fire trucks and serves 457,000 people in 200 square miles. That's because most of Antwerp's buildings are made of stone and don't easily burn.

But there are similarities between Corpus Christi and Belgium that bring a dozen firefighters here this weekend.


"At home we have industry, ports and residents together like Corpus Christi," said Filip Van Acker, a 13-year veteran firefighter for Dow Chemical Co. plant in Terneuzen, Holland. "We started organizing this visit in December 2004."

The visiting firefighters from Belgium, the Netherlands and Luxembourg, ages 23 to 59, saved their own money to travel to Corpus Christi and observe firefighters here because of that similarity.

The visitors arrived at the fire department's headquarters at 9:30 a.m. Thursday. After a tour of the city's Emergency Operations Center and the Refinery Terminal Fire Company they were divvied into two-man teams and assigned to six of Corpus Christi's 16 stations for the weekend.

The men will ride along on any fire or emergency runs Saturday to observe. During their stay they also will visit Naval Air Station Corpus Christi, the Lexington Museum on the Bay, the 911 dispatch center and firefighter's union hall.

The visitors also brought some of their equipment.

"They have very unique helmets," said Assistant Chief Rick Trevino. "They have flip-down heat-shield goggles and respirator masks that clip into notches - neat stuff."

Contact Mike Baird at 886-3774

11:59 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-06

Qwest Field - American Football Stadium

 

Niet ver van het reeds eerdere behandelde baseball field ligt er nog zo eentje.

dit keer een tempel voor de American Football fans

klik maar eens op :

http://maps.google.com/?ll=47.595362,-122.331637&spn=...

 

Het Qwest field :

-Naam: Qwest Field
-Locatie: Seattle, WA
-Stadium van: Seattle Seahawks
-Capaciteit: 68,000

-Grondlaag:  Natuurlijk sportgras
-Begin Constructie: Winter 2000
-Geopend: September 15, 2002
-Kostprijs: $450 Million
-Architect: Ellerbe Becket
-Stadium Address:   
800 Occidental Ave S   Seattle, WA 98134

 

A New Stadium for Seattle
In the late 1990s, as plans for a new football and soccer stadium began to take form, public agencies and the private sector acknowledged the importance of a balanced Transportation Management Program (TMP). The TMP needed to be consistent with the region’s approach on engaging stakeholder involvement and preserving the quality of life and the natural environment.

In 1998, Washington voters approved Referendum 48 allowing the use of public funds to build the stadium, an adjacent exhibition center and a parking structure. The referendum also created the Public Stadium Authority (PSA) to provide public representation as part owner. The new Seahawk Stadium is west of I-5 and north of Seattle Mariner’s Safeco Field. The site is where the former Kingdome stood within Seattle’s Pioneer Square neighborhood. In 2000, the Kingdome was imploded and construction began. Two years later, the facility was completed within the $430-million budget and ahead of schedule. Seahawk Stadium was designed to host professional football and soccer games with a seating capacity of 67,000. The adjacent exhibition center typically hosts non-sporting events with up to 15,000 attendees.


 

  

 

19:15 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-04-06

 De oplossing

De oplossing :

 

1. http://maps.google.com/?ll=38.897513,-77.036991&spn=0...

Het Witte Huis in Washington DC

 

2. http://maps.google.com/?ll=43.078091,-79.074885&spn=0...

De Niagara Watervallen op de Canadees- Amerikaanse grens

 

3. http://maps.google.com/?t=k&ll=36.151737,-112.161784&...

De Grand Canyon

 

4. http://maps.google.com/?t=k&ll=38.624809,-90.184413&a...

St. Louis, The Arch

 

5. http://maps.google.com/?t=k&ll=32.153506,-110.846815&...

Tucson Arizona, vliegtuigkerkhof

 

Wie nog een stapje verder wil gaan in het verkennen van de wereld kan dit via de website : http://earth.google.com/

Daar kan je een programma downloaden dat je op je PC moet installeren, en hiermee krijgt voor jouw de wereld plotseling een heel nader uitzicht.

 

Ondertussen een SMS je gehad vanuit de states dat Filip ondertussen het eerste rechtstreeks contact heeft gehad met de leiding van de brandweer in Corpus Christi. In de late namiddag vertrekt hij dan terug naar San Antonio om de rest van de groep op te vangen, en dit samen met collega Peter.

 

20:15 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-04-06

Drukke dag vandaag

Na een drietal oproepen en een grote brandweeroefening toch nog even tijd maken om te bloggen. Collega Filip zit ondertussen met Peter al op de laatste vlucht naar Texas, en tegen dat wij morgenvroeg ontwaken, zal hij in zijn bedje kunnen kruipen (tijdsverschil Texas = 8 uur). Maar ja, we zullen ze wel kunnen volgen op hun blog.

Ondertussen terug naar de realiteit van deze blog.

Ik had hieronder al een verhaal verteld over baseball en het baseball veld.

Met een leuke tool die je online kan raadplegen kan je er zelfs een kijkje gaan nemen. http://maps.google.com

Klik maar eens op onderstaande link

http://maps.google.com/?ll=47.59139,-122.331895&spn=0...

 met deze schuifbalk kan je in en uitzoomen
 

 met de drie knopjes kan je van uitzicht veranderen

of wel kies je voor map en dan krijge je de wegenkaart

ofwel kies je voor satelite en dan krijg je een luchtfotobeeld

probeer maar eens zou ik voorstellen.

 

kan je raden waar de volgende links je naar toe brengen :

1. http://maps.google.com/?ll=38.897513,-77.036991&spn=0...

 

2. http://maps.google.com/?ll=43.078091,-79.074885&spn=0...

 

3. http://maps.google.com/?t=k&ll=36.151737,-112.161784&...

 

4. http://maps.google.com/?t=k&ll=38.624809,-90.184413&a...

 

5. http://maps.google.com/?t=k&ll=32.153506,-110.846815&...

 

Meer uitleg krijg je morgen.

 

 

 

 

23:12 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-04-06

Andere fireobservers naar Texas

Nog twee dagen en het aftellen voor de groep van Corpus Christi is voorbij.

Woensdagmorgen rond de middag vertrekken er weer een 12 tal fireobservers naar de USA. Bij de brandweerdienst van Corpus Christi zullen ze de eerste paar dagen te gast zijn, waarna ze verder reizen naar de DOW chemical Fire Dept in Freeport Texas. Daarna gaan ze na een bezoekje aan de Haz Mat van Houston, naar het opleidingscentrum van de USAR - Texas. Hier wordt gespecializeerde opleiding gegeven aan de team's die wereldwijd hulp verlenen bij catastrofes.

Om dan op zoek te gaan naar de cowboys and girls in de omstreken van Dallas.

Je kan hun dagelijks volgen op hun eigen blog :

http://fireobservers-in-texas2006.skynetblogs.be/

 

 

Aan Filip en Frank, veel plezier en houdt ons op de hoogte.

Voor ons zijn het nog 52 dagen.

 

20:36 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-04-06

Baseball - The game

Baseball is a team sport in which a player on one team (the pitcher) attempts to throw a hard, fist-sized ball at a player on the other team (the batter), who attempts to hit the baseball with a tapered, smooth, cylindrical bat that can be made out of either wood (Major League Baseball) or aluminium (college baseball).

 

Baseball – Honkbal is een teamsport waarbij een speler van de ene ploeg ( de werper) probeert een bal te gooien naar een speler van de andere ploeg (de slagman), terwijl deze moet proberen om de bal met zijn slaghout (hout of aluminium) te raken en de bal in het veld te slaan. Daar staan spelers van de andere ploeg die de bal proberen op te vangen en terug te smijten naar hun spelers die binnen de ruit staan en die de werper, die ondertussen begint te lopen, te stoppen voor hij op een volgende hoek (base) terecht komt.

 

A team scores only when batting, by advancing anti-clockwise past a series of four markers called bases arranged at the corners of a square. Each base is 90 feet from the previous base.

Spelregels

Een wedstrijd bestaat uit negen innings en elke inning uit twee speelhelften. In de ene speelhelft wordt door het thuisspelende team verdedigd en door het bezoekende team aangevallen, in de andere speelhelft zijn de rollen omgedraaid. De halve inning van de aanvallende partij eindigt wanneer sprake is van drie uit.

Een uit wordt onder andere gegeven wanneer:

 • een geslagen bal rechtstreeks (zonder de grond te raken) wordt gevangen door de verdedigende partij
 • er sprake is van drie keer slag
 • een van de aanvallende spelers wordt uitgetikt terwijl hij niet op een honk staat
 • een van de aanvallende spelers uitgebrand wordt; de bal is dan eerder 'op' het honk dan de loper. Dit geldt alleen als sprake is van een gedwongen loop: de loper is gedwongen een honk op te schuiven

Een van de teams verdedigt (staat in het veld) terwijl van het aanvallende team steeds een speler aan slag is. Alleen het team dat aan slag is kan punten scoren.

Het veld bevat vier honken. Wanneer een aanvallende speler alle vier de honken passeert dan wordt er een punt gescoord. Wanneer de honken in één slagbeurt worden gepasseerd dan heet dat een homerun. Een homerun levert ook één punt op.

De werper gooit een bal over het vierde honk, de thuisplaat. De bal moet over de plaat gaan en moet tussen knie- en ellebooghoogte van de slagman terechtkomen (dit heet de 'slagzone'). Is de worp niet in dit vak dan levert de worp een wijd op. Is de worp wel in dit vak dan levert dit een slag op. Dit wordt beoordeeld door een scheidsrechter, die achter de catcher en de thuisplaat staat. De aanvallende speler mag bij vier wijd naar het eerste honk lopen en zal dus alleen (proberen te) slaan op goede worpen. Hij moet steeds in een fractie van een seconde de worp beoordelen en beslissen. Anderzijds zal de werper de hoogte, snelheid en het effect van zijn worp variëren om het de slagman te bemoeilijken. Als de slagman slaat op een bal buiten het vak dan wordt dat als een slag beschouwd. Drie keer slag levert een uit op.

De partij met de meeste punten wint.

 

Baseball is most popular in the Americas and East Asia (although in South America only in the extreme northern portion). In Japan, Puerto Rico, the Dominican Republic, Cuba, Panama, Venezuela, South Korea, and Taiwan, it is one of the most popular sports. In the United States (the birthplace of baseball), baseball has long been regarded as more than just a "major sport" - it has been considered, for decades, the national pastime and Major League Baseball has been given a unique monopoly status by the U.S. Congress; the total attendance for Major League games is roughly equal to that of all other American professional team sports combined. Among American television viewers, however, baseball has been surpassed in popularity (in terms of television ratings) by American football. Although three of the four most popular sports in North America are ball games (baseball, basketball and American football), baseball's popularity grew so great that the word "ballgame" in the United States usually but not always refers to a game of baseball, and "ballpark" to a baseball field. Of notable exception is in the south, where "ballgame" is used more frequently in association with the more popular football.

 

Bron : Wikepedia

 

19:47 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-06

Safeco Field - Baseball in Seattle

Als je in een metropool leeft van 525.000 inwoners, en nog eens een paar miljoen extra mensen wonen hebt in de omgeving, dan is de sportbeleving zeker iets dat niet kan achter blijven. Recent werd daarom geïnvesteerd in infrastructuur in de onmiddellijke omgeving van de stad.

Het SAFECO Field is er zo een van :

 

 

Since the Inaugural Game on July 15, 1999, Safeco Field gained a reputation locally, regionally and nationally as a terrific setting for baseball and a great place for baseball fans. Sweeping views of the downtown Seattle skyline and breathtaking sunsets over Puget Sound combined with excellent views of game action from all angles to give fans at Safeco Field an experiences unequalled in Major League Baseball.

                     

 

Sinds de opening op 15 juli 1999, Safeco Field heeft zijn reputatie waargemaakt als een uitstekende plaats waar het genieten is van het Base Ball spel. Het adembenemende uitzicht op down-town Seattle Skyline en de zonsondergang  boven de baai en het feit dat je vanuit elke hoek een fantastisch zicht hebt, zorgen voor een unieke beleving van al het mooie op het veld beneden. Een ervaring die je niet kan meemaken in om het even welk andere Major League Baseball veld.

 

A large number of fans take advantage of the openness of Safeco Field and enjoy watching games from standing areas at various locations around the ballpark. The patio of the Bullpen Market in center field has become an event within an event as thousands of fans gather there for festive atmosphere before and during games. Fans also take advantage of the fact they can make a complete circle of the ballpark on the main concourse while still watching the game.

 

 

Ook profiteren een grote groep supporters om het spel van op de beschikbare staanplaatsen te volgen en te genieten van de sfeer die daar heerst. Duizenden fans verzamelen daar voor de feestelijke sfeer die er heerst voor en tijdens het spel. De fans houden ook van het feit dat je rondom het hele speelveld kan lopen en toch het spel kan blijven volgen.

 

Site:    19.59 Acres    = + 80.000 m2

Ballpark Square Footage:  1,172,127 Gross Square Ft. = 109.000 Km2

Seating Capacity:  47,116  plaats voor 47.116 toeschouwers

Field Surface:  Grass

 

Safeco Field by the numbers

600,000 bricks to build the façade

Bakstenen om de voorgevel te bouwen

420,000 bolts on the roof and bowl

bouten op het dak en de boog

300,000 volts of electricity light up the stadium

hoogspanningslijn voor de verlichting

106,000 sq. ft. of turf

10.000 m2 turf

12,500 personalized brick pavers

gepersonaliseerde klinkers op de oprit

600 tons of infield clay

aangevoerde aarde

535 metal halide lights

lichtarmaturen

200 miles of concrete

320 Km beton

150 miles of electrical wiring

240 Km elektrische bedrading

40 miles of piping

64 Km buisleidingen

20-30 miles of heating coils to heat the grass

32 – 48 Km verwarmingsleidingen in het gras

4 kinds of bluegrass strains

4 soorten gras

2 kinds of ryegrass strains

2 soorten ander gras

 

Bron :

http://seattle.mariners.mlb.com/NASApp/mlb/sea/ballpark/i...

18:11 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |